RAT JE ZAVRŠEN ili počeci TANJUG-a u 184. segmenta

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Ovu godinu koju su obeležile restrikcije većine društvenih događaja zbog pandemije, Muzej Jugoslavije je istrajao da kulturnim poklonicima i javnosti iznese fotografske dokumente, koji prikazuju početke novinske agencije TANJUG.  Osnovana u vreme oslobađanja Beograda 1944. godine beleži sve kulturne, vojne svečanosti, skupove, političke događaje koji su se odvijali u posleratnom Beogradu.

Mladi fotografi, fotoreporteri  prenose odlično uhvaćenim kadrovima svo uzbuđenje narodnih masa.

Od pojedinca anonimusa u krupnom kadru do oslobodioca, narodnih vođa , kongresa, prizora u ruševinama, dečjih domova, bolnica, odlično oslikanog ambijenta  Drugog svetskog rata sve do fešta i skupova. Nije samo stvar u  narodnim masama koje očekuju oslobođenje već i odnos  vođa, narodnih oslobodioca i naroda koji je na par fotografija uhvaćen u odličnom uglu: od fotografije kompozicije mitinga do krupnih kadrova vođa mitinga naspram mase. Tu imamo i igru svetlosti, fotografije na suncu, fotografije glavnog aktera u pokretu takođe daju posebnu, živu i dramatičnu notu.

Ovaj fotoarhiv je prenet sa 905 rolnica crno-belih negativa  sa oko 25. 000 snimaka. Nađeni su u obradi fotoarhiva Jugoslavije u dve kutije na laika negativu.  U periodu od 1944. do 1947. godine snimili su  mladi fotoreporteri tada skorije formirane novinske agencije TANJUG. Svoje prve vesti emitovali su nakon sednice Cntralnog komiteta u Jajcu 5. Novembra 1943. godine sa radio službe  Narodno oslobodilačke  vojske Jugoslavije. U tom periodu nastaje ono čuveno „Tanjug javlja…“, ovo će ostati uzrečica za dalje naredne višedecenijske izveštaje. Osnivači agencije Moše Pijade i Vladislav Ribnikar – prvi direktor agencije, bili su i urednici, novinari, redaktori i daktilografi agencije sa prvim fotografom TANJUg-a Vilimom Šimunovim poznatijem pod nadimkom – Barba, koji je vodio svoju foto sekciju. Nastradao je u Nemačkom Desantu na Drvar, tada nestaje i velika dokumentacija foto snimaka koje je zabeležio. Tanjug je prešao dug put od Jajca, Drvara, Visa do Beogada, gde fotografski deo posla uzimaju profesioinalci Isak Koen i Branko Savić, koji je završio pre rata Agfinu fotografsku školu  za fotografije u Nemačkoj. Po oslobođenju Beograda zapošljava se u novinskoj agenciji TANJUG. Tada je „naoružan aparatom i novinarskom akreditacijom pratio nastupanje Jugoslovenske armije i borbe za konačno oslobođenje zemlje, a materijal koji je pritom snimio ima sve odlike vrhunske ratne reportaže koja prati dramatične trenutke samog kraja rata pri konačnom oslobođenju na jugoslovenskim prostorima.

Sve fotografije su podeljene u 184. segmenta: kako su izgledale Konstitutivne sednice vlade, skupštine, narodni skupovi, oslobađanje jugoslovenske  zemlje od okupatora, abdiciranje kralja, Majske parade, pratnja jugoslovesnke dece na lečenje u Bugrasku, Antifašistički kongresi žena. Detaljnom analizom razvrstani su na razdoblja i događaje. Do kraja godine možete pogledati sve delove fotografskih početaka naše prve novinske kuće u Muzeju Jugoslavije.

Izvori “TANJUG javlja RAT JE ZAVRŠEN” , Muzej Jugoslavije, 2020.

Piše: Marta Mikić

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Gledište

Gledište je kulturni portal, mesto gde se promoviše pisana reč i podstiče kreativno razmišljanje.

Ostavite komentar