POBEDNIKU MEGDANA

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Časlave…

Drveni dečače uzavrele krvi,

Šareni plejboju, zavodničke sorte,

Jurišniče rasni što udari prvi

Na lovine tuđe otključane porte.

Ja ti samo želim reći hvala.

Pitaš se čemu ja to tebi zahvaljujem,

Kad se zbog tebe u nečasti razvaljujem

Ali dostojanstven

Da razvratom slepim carujem.

Časlave…

Pohotni poznavaoče poljskog cveća,

Ubrao si onaj koji sam ja mirisati hteo,

U herbarijum sačuvao,

I za svet celi uramio!

Tebi se zahvaljujem,

Jer zbog tebe u bludu

S nečastivim razgaljujem!

Časlave…

Vrsni poznavaoče senzualnih puteva

Po brdskim krajevima kojima si hodio

Nesuđenu mi snašu jednom od njih odveo,

A na kraju toga puta drvo joj pokazao.

A Snaša k’o snaša, prirode ljubitelj,

Drvo je grlila čvrsto i dugo

I da ga pusti nije htela,

Pa na trpezu bogatu sa tobom je sela,

Plodove strasti iz ruku tvojih jela,

A ti milostivim laskanjem učini

Da ona zaboravi da je sa mnom nekada htela

I mojim besedama se prepuštala cela,

K’o mlada ljubičica iz provincijskih sela.

Časlave…

Sad tek shvatam da krađa tvoja moj je spas,

Pa se samog sebe stidim

Što psovah tebe poletnog na sav glas,

A ti si samo došao u krivi čas

Da me oslobodiš, oči otvoriš

I istinom ošamariš!

Sada se, odveć, tebi zahavljujem

Jer ti mene tada oslobodi

Pa moje srce poče Radom da se razonodi,

I Snašu u prošlosti zarobi.

Lindža i Žeks iz Žeksolindžizma

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Gledište

Gledište je kulturni portal, mesto gde se promoviše pisana reč i podstiče kreativno razmišljanje.

Ostavite komentar