ZBOGOM LENJINU

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Crna komedija u režiji Volfgang Bekera, sa Danijel Brilom u glavnoj ulozi, jedna vrsta političke satire koja se pokazala kao jako dobro sredstvo prikazivanja socijalne drame.

Aleks (Danijel Bril) ne veruje u promenu u socijalizmu kao njegova majka, što dovodi do toga da se
pridružuje protestima, u tom momentu kada ga njegova majka ugleda doživi šok, onesvesti se i pada u
komu.

Bira najgori mogući momenat da padne u komu, tokom čega dolazi do ujednjenja Zapadnog i Istočnog
Berlina, početak kapitalizma, amerikanizacija…

Ne dugo nakon toga njegova majka se budi iz kome i umesto da ugleda posledice te promene i da doživi
još veći šok, Aleks odluči da manipuliše realnošću – reinkarnacija socijalizma koji više ne postoji.

Kroz film se provlači pojam nostalgie – kompleksni termin koji označava nostalgiju nekadašnjeg života u
Istočnoj Nemačkoj.

Jača strana filma nije samo priča ili izvanredna i emocionalna gluma Danijel Brila, ali takodje i muzika
Yann Tirsena, koja dočarava samu nostalgiju.

Iako Aleksova majka umire na kraju, još uvek se postavlja pitanje… Da li je bolje umreti u neznanju ili
živeti razočaran?

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Gledište

Gledište je kulturni portal, mesto gde se promoviše pisana reč i podstiče kreativno razmišljanje.

Ostavite komentar