SRPSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO PITA STRANKE: Kultura čak ni predizborna tema?

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Srpsko književno društvo uputilo je trinaest pitanja o kulturnoj politici „kreatorima političkog života“, odnosno učesnicima na izborima 2022, ali i svim akterima kulturnog života i celokupnoj javnosti.

„Кultura je državno pastorče. Osiromašena je, gurnuta u zapećak. Кultura nije čak ni predizborna tema, ni delić obećanja“, navodi SKD u saopštenju pitajući „gde se gura kultura?“.

S namerom da podstakne razmišljanja o kulturnoj politici to reprezentativno udruženje u kulturi, postavilo je, kako je navelo, „samo neka od bezbrojnih pitanja“ strankama – učesnicima na izborima 2022, kao i svim akterima kulturnog života i celokupnoj javnosti, pozivajući i medije da se ozbiljno pozabave kulturnom politikom i organizuju niz debata na ovu temu.

SKD je zato postavilo sledeća pitanja:

1. Smatrate li da je umetnički rad i, uopšte, rad u kulturi odgovarajuće plaćen? Šta biste preduzeli u smislu poboljšanja materijalnog statusa umetnika?

2. Smatrate li da treba nastaviti s politikom štednje u kulturi i njenog siromašenja i marginalizovanja?

3. Za koliki budžet za kulturu se zalažete, izraženo u dinarima, u procentima budžeta, postotku BDP-a?

4. Smatrate li da je u redu da budžet za kulturu bude manji od budžeta za zatvore?

5. Кako biste organizovali konkurse za projekte u kulturi: Kako biste obezbedili da se o projektima odlučuje na osnovu kvaliteta programa, a ne drugih uticaja? Hoćete li otvoriti mogućnost finansiranja višegodišnjih projekata? Hoćete li se starati da novac namenjen programima u kulturi bude na raspolaganju pravovremeno, već početkom godine, ne sa višemesečnim kašnjenjem?

6. Кako biste organizovali i kojim iznosom finansirali predstavljanje srpske kulture u inostranstvu?

7. Podržavate li osnivanje Centra za knjigu?

8. Da li biste, i kako, uticali na mogućnost da kultura bude prisutnija u medijima, posebno u elektronskim, onim s nacionalnom frekvencijom?

9. Кako biste ostvarili ravnomerni regionalni razvoj u oblasti kulturne politike?

10. Кako biste rešavali status samostalnih umetnika, kako u pogledu mogućnosti zarade, tako i dostojanstvene penzije i prava na lečenje?

11. Кultura je zagušena administrativnim procedurama koje postaju same sebi svrha. Šta ćete učiniti kako bi se kultura debirokratizovala?

12. Sprovođenje kulturne politike preliva se na sve segmente društva, odakle biste počeli?

13. Da li poznajeti i da li pratite neki model koji bi bio uzoran kao kulturna politika Republike Srbije?

Ovo su samo neka od brojnih pitanja na koja Srpsko književno društvo, kako navodi, želi da skrene pažnju kreatorima politike u kulturi i celokupnoj javnosti.

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Gledište

Gledište je kulturni portal, mesto gde se promoviše pisana reč i podstiče kreativno razmišljanje.

Ostavite komentar