Jubilarno 20. Bijenale umetnosti u Pančevu od 27. maja do 27. juna

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Jubilarno 20. Bijenale umetnosti u Pančevu pod nazivom „rafinerijamanastir” biće održano od 27. maja do 27. juna 2022. godine u Pančevu. Selektorka ovogodišnjeg programa je kustoskinja i kritičarka Maja Ćirić, asistentkinja selektorke je Sanda Kalebić, a svoje radove predstaviće više
od 35 umetnika/ca i kolektiva iz Srbije i inostranstva.

„20. Bijenale umetnosti u Pančevu tematski je inspirisano lokalnim hibridnim fenomenom koji
odslikava ikoničan i naizgled kontrastan, horizontalan i neposredan suživot Rafinerije nafte i
Manastira Vojlovica, a čija međuzavisnost u zavisnosti od tačke gledišta, može biti simbiotična ili
konfliktna. Bijenale rafinerijamanastir otvara pitanja da li je i kako je moguće delovati izvan i
preko domena matrica, obrazaca i uslova koji generišu manastir i rafinerija, svako za sebe ali i
zajedno, te kako razrešiti odnos ograničenog parohijalnog delovanja i nezaustavljive potrebe za
otvorenošću i inventivnošću. Privremene odgovore Bijenale rafinerijamanastir možda pronalazi
u umetnosti koja pomiruje spekulativnu imaginaciju i tehnologiju. Ako već nije moguć otklon
kako od dogmatizma tako i hiperkapitalizma, moguć je umetnički predlog u smislu stvaranja
jedne privremene razlike”, istakla je selektorka programa Maja Ćirić.

Na 20. Bijenalu umetnosti učestvuju autori iz Srbije: Adrienn Újházi, Aleksandra Jovanić,
Aleksandar Todorović, Ana Vujović, Bogoljub Đoković, Veljko Zejak (Srbija-Slovenija), Darija
Medić (Srbija-SAD), Igor Simić (Srbija-SAD), Jelena Micić (Srbija-Austrija), Kristina Tica (Srbija-
Austrija), Luka Cvetković (Srbija-Švajcarska), Ljiljana Šunjevarić, Matrijaršija, Milenko Prvački
(Srbija-Singapur), Milica Mijailović (Srbija-Crna Gora) Milica Ružičić, Nataša Kokić, Nemanja
Nikolić, Nikola Damjanov, Pleme F 20, Sanja Anđelković i Udruženje Kurs.
Umetnici iz inostranstva čiji će radovi će biti predstavljeni su Adria Julia (Španija), Anuk Kruithof
(Holandija), Jurgen Ots (Belgija), Catinca Malaimare (Rumunija-Velika Britanija), Mykola Ridnyi
(Ukrajina), Mit Borras (Španija-Nemačka), Michikazu Matsune (Japan-Austrija), Johnathan
Monaghan (SAD), Muna Mussie (Eritreja-Italija), Oliver Ressler (Austrija), Tony Maslić (Hong
Kong) i Heselholdt & Mejlvang (Danska).


Manifestaciju Bijenale umetnosti rafinerijamanastir prati i stručno priređen dvojezičan katalog
sa tekstovima stručnjaka, kritičara i teoretičara umetnosti (Pierre d’Alancaisez, Bojana Matejić,
Slobodan Marković i Jasna Atanasijević, Darko Vukić), ilustrovana pratećom foto-
dokumentacijom.

Maja Ćirić je nezavisna kustoskinja i umetnička kritičarka. Nakon digitalnog zaokreta u 2020.
godini, uključila se u figital (fizičke + digitalne) projekte, konferencije i izložbe u hibridnom
području umetnosti + nauke + tehnologije. Ona takođe kurira i u metaverse-u. Istorijski gledano,
Ćirić je bila kustoskinja Mediterranea 18 Young Artists Biennale-a u Tirani (2017), a bila je i
kustoskinja (2007) i komesarka (2013) Paviljona Srbije na Bijenalu u Veneciji. Maja je doktorirala
teoriju umjetnosti (teza: „Institucionalna kritika i kustoske prakse”) na Univerzitetu umetnosti u

Beogradu. Dobitnica je nagrade Lazar Trifunović (2008), Artslink Independent Projects Award
(2008), ISCP Curator Award (2011), Curatorial Resarch Award, Dedalus Foundation and ICI
(2013), Research Award, Visual Artists Ireland (2019). Tekstove u domenu umetničke kritike
objavila je u Flash Art, Obieg, Artforum, Artmargins Online, Arts of the Working Class,
springerin, Third Text.

Partneri Kulturnog centra Pančeva u realizaciji ovogodišnjeg Bijenala umetnosti su El Programa
AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), Danish Arts Foundation,
Austrijski kulturni forum, Narodni muzej Pančevo i Udruženje žena „Panonke”. Tradicionalni
pokrovitelji manifestacije su Grad Pančevo, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i
Pokrajinski sekretarijat za kulturu.

Mislite na druge, podelite ovaj tekst

Gledište

Gledište je kulturni portal, mesto gde se promoviše pisana reč i podstiče kreativno razmišljanje.

Ostavite komentar